فعالیت های هیئت مدیره(دور اول)

مطالعه اي و بررسی دقيق و گسترده در رابطه با کشاورزي ارگانيک در کليه ابعاد صورت گرفت. در ابتداي سال ۱۳۸۶ این مطالعه جامع پيرامون ساختار هاي جهاني و ساختار کشور هاي مختلف در مورد کشاورزي ارگانيک نتايج ارزنده اي را برای برنامه ريزي شايسته و حرکتي هدفمند و با برنامه به سوی کشاورزی ارگانیک به همراه آورد.
ضعفي که در کشورمان خودنمايي مي کرد کمبود اطلاعات در تمامي زمينه ها از جمله تعاريف، آمارها، نحوه عمل، نحوه صدور گواهي،نحوه بازرسي و ساير مواردي بود که تا زماني که اين موانع رفع نمی شد توسعه مناسبی در کشاورزی ارگانیک در کشور رخ نمی داد.
يکي از مهم ترین موضوعات در ایجاد برنامه ملی تایید صلاحیت و نحوه فرایند گواهی می باشد که ابتداًجهت صدور گواهي ارگانيک بايستي استاندارد مربوط به آن در کشور تدوين مي شد. به همين منظور در اوايل شهريور ماه سال ۱۳۸۶ نامه اي به رياست محترم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي تدوين استاندارد ارگانيک ارسال گرديد و طی دو جلسه يکي در انجمن و ديگري در موسسه برنامه ريزي اوليه صورت پذیرفت. و در جلسه اي که روز شنبه مورخ ۱۰/۶/۸۶ در دفتر مدير کل تدوين استاندارد برگزار گرديد انجمن تدوين استاندارد ملی ارگانیک ایران را برپايه guideline۳۲ کدکس را پيشنهاد نمود که با راي اکثريت به تصويب رسيد و با تشکیل بیش از ۱۲ جلسه فنی در تاریخ ۳/۷/۸۷ در کمیته ملی به شماره استاندارد ۱۱۰۰۰ به ثبت رسید.
اين بزرگترين و مهمترين قدمي است که در طول اين مدت در کشور در رابطه با محصولات ارگانيک برداشته شده است.
پس از آن مدل ملی که برای برنامه ریزی گواهی کردن محصولات کشاورزی ارگانیک مورد توجه انجمن قرار گرفت مدل ملی با مشارکت بخش خصوصی بود که برنامه ریزی برای گواهی محصولات ارگانیک توسط شرکت های بازرسی کننده تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه کشاورزی ارگانیک صورت پذیرد البته در اهداف آتی همگامی با مقررات و توافقات بین المللی در کشور مدنظر قراردارد. ودر این راستا به منظور ایجاد هم ارزی در برنامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی و گواهی مجموعه الزامات مورد نیاز شرکت های گواهی کننده(IROCB) براساس آخرین مدارک منتشر شده بین المللی ترجمه شد و در اختیار دست اندرکاران قرار گرفت.
برنامه ای جهت جمع آوری و ترویج اطلاعات مرتبط با کشاورزی ارگانیک تدوین گردیده که دارا ی مراحل مختلف و متنوعی می باشد که به منظور تامین اعتبار تقدیم ریاست محترم سازمان توسعه تجارت گردید.
فعاليت هاي متنوع ديگري نيز صورت گرفته که گوشه اي از آن را در زير ارائه مي نماييم.
۱)برگزاري شصت و دو جلسه هيئت مديره به منظور برنامه ريزي ،هدايت و رفع مشکلات و موانع
۲)نامه نگاري جهت معرفي انجمن با مراکز مختلف شامل کليه سازمانهاي جهاد کشاورزي استانهاي کشور-دانشکده هاي کشاورزي سراسر کشور-سازمان هاي نظام مهندسي کشاورزي استانها-موسسات تحقيقاتي-اتحاديه هاي تعاوني توليد و تعاوني هاي روستايي-وزارت جهاد کشاورزي- سازمان حفظ نباتات-اتاق بازرگاني تهران و ساير استانها- –وزارت بازرگاني و معاونت هاي مختلف آن و سایر مراکز
۳)تشکيل ۶ جلسه با رئيس سازمان حفظ نباتات جهت برنامه ريزي هاي اوليه و همچنين ارائه طرحي براي اجرايي نمودن بازرسي ها و صدور گواهي ارگانيک به رئيس سازمان
۴)تشکيل ۳ جلسه با رئيس سابق سازمان توسعه تجارت ايران براي مشاوره و استفاده از راهنمايي هاي ايشان
۵)شرکت در جلسات موسسه استاندارد که به دعوت از سوي موسسه براي تدوين استاندارد واژه نامه ارگانيک و برخي از محصولات ويژه مانند انار،پرتقال،گرفوروت،زیتون و.... صورت پذيرفت
۶)شرکت در همايشي در استان قزوين که به دعوت رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان براي آشنايي با انجمن و آشنا شدن توليدکنندگان و مسئولين استان با کشاورزي ارگانيک صورت پذيرفت
۷)شرکت در جلسات متعدد اتاق بازرگاني و هيئت هاي ساير کشورها جهت تبادل ارتباط
۸)برگزاری جلسه با رئیس اتاق بازرگانی در جهت همکاری بیشتر انجمن و استفاده از ظرفیت های موجود جهت پیشبرد فعالیت
۹)راه اندازي و چاپ خبرنامه انجمن بصورت فصلنامه و پخش هزار نسخه از آن به منظور آشنايي فرهنگ سازي در کشور.و تشکیل پرونده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اخذ مجوز برای نشر به صورت نشریه ملل
۱۰)عضو گيري و صدور کارت عضويت براي اعضاء و کارت انجمن
۱۱)طراحي برنامه جامع کامپيوتري بصورت بانک اطلاعاتي اعضاي انجمن
۱۲)شرکت در همايش بين المللي جهاني شدن و خصوصي سازی
۱۳)شرکت در کنگره بين المللي کارآفرينان مسلمان
۱۴)شرکت در همايش مدل نوين جايزه ملي کيفيت به دعوت از سوي موسسه استاندارد
۱۵)شرکت در جلسه کميته راهبردي پروژه توليد محصول سالم در استان تهران
۱۶)شرکت در جلسه محصول سالم در استان ورامين و خاطرنشان کردن مشکلات طرح
۱۷)بازديد از آزمايشگاه خاک آزما در ورامين و دستگاه هاي سنجش باقي مانده سموم
۱۸)همکاري و برگزاري جلسه با مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص نحوه ارتباط جهت سهولت در حل مشکلات پیش رو ی تولید محصولات ارگانیک
۱۹)اطلاع رساني و فرهنگ سازي در شناخت کشاورزي ارگانيک در کليه سطوح مسولين،توليد کنندگان و مصرف کنندگان
۲۰)شرکت در مناظره راديو تجارت براي صادرات محصولات کشاورزي و معرفي محصولات ارگانيک
۲۱)راهنمایی توليدکنندگان و تجار علاقمند براي دريافت گواهي هاي ارگانيک از برنامه ساير کشور ها
۲۲)نامه نگاري هاي متعدد با مسئولين مختلف جهت هموار نمودن مسير
۲۳)بازديد از نمايشگاه بين المللي محصولات ارگانيک و طبيعي خاورميانه در دبی
۲۴)شرکت در نمایشگاه کشاورزی اصفهان وسایر نمایشگاه ها

مشاهده شده: 1610 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 08 آبان 1394 ساعت 10:42
خبرنامه
چند رسانه ای