برگزاری جلسه کمیسیون تدوین استاندارد، بازرسی و گواهی

جلسه کمیسیون تدوین استاندارد، بازرسی و گواهی انجمن ارگانیک ایران در تاریخ 29 تیرماه 1395 با حضور مدیران و نمایندگان چهار شرکت بازرسی و گواهی دهنده و جناب آقای مهندس نورانی رییس هیات مدیره انجمن با ریاست سرکار خانم مهندس جهانشاهی تشکیل شد. در این جلسه  "منشور اخلاقی" پیشنهاد شده بررسی و پس از انجام اصلاحات به تصویب رسید. همچنین در این جلسه پس از ارزیابی پیشنهاد یکسان سازی اراِئه خدمات شرکت های بازرسی و گواهی ارگانیک، کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مصوب شد در جلسه آینده جزییات آن به شور گذاشته شود. جلسه آتی کمیسیون 17 مرداد ساعت 15 برگزار خواهد شد.

مشاهده شده: 367 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 30 تیر 1395 ساعت 13:34
خبرنامه
چند رسانه ای