دستورالعمل

انجمن ارگانیک ایران در راستای ساماندهی کشاورزی ارگانیک و فعالیت های خود دستورالعمل ها و راهنماهای متعددی را مصوب کرده و به اجرا می گذارد با توجه به اینکه آخرین نسخه مصوب از سوی کاربران در زمان استفاده باید بکار گرفته شود لذا فهرست دستورالعمل های اجرایی به صورت روز آمد در جدول ذیل نگهداری می گردد.

فهرست آخرین مستندات مصوب انجمن ارگانیک ایران
ردیف مستندات کد مستندات تاریخ تصویب اجرایی یا منسوخ
۱ دستورالعمل کد گذاری مستندات انجمن IOA-W-C-۰۱ ۲۹/۶/۸۹ اجرایی
۲ راهنمای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک IOA-G-I-۰۱ ۹/۶/۸۹ اجرایی
۳ راهنمای دریافت پروانه بکارگیری نشان انجمن

 

IOA-G-L-۰۱ ۹/۶/۸۹ اجرایی
۴ دستورالعمل تاسیس شعب انجمن ارگانیک ایران IOA-W-A-۰۲ ۲۷/۹/۹۰ اجرایی
۵ دستورالعمل همکار شرکت های بازرسی و گواهی کننده ارگانیک با انجمن      
مشاهده شده: 2718 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 04 آبان 1395 ساعت 12:21
خبرنامه
چند رسانه ای