کمیسیون تولید

رئیس :زوبین پنج تن امیری
اعضاء اصلی کمیسیون:مهندس مسعود دانیالی، مهندس بهزاد ابوحاجی و مهندس سینا احمدیه راد
درجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰،نتایج دوجلسه کمیسیون تولید به صورت پیشنهادات مکتوب به هیئت مدیره انجمن ارائه گردید.

مشاهده شده: 1239 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 08 آبان 1394 ساعت 10:27
خبرنامه
چند رسانه ای